T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Adana Aladağ İlçe Halk Kütüphanesi

Kütüphanemiz Vizyonu

Vizyonumuz;

  • Bilgi toplumuna ulaşma yolunda vazgeçilmez unsuru olmak

  • Yaşam boyu öğrenebilen bireyler için başvuru merkezi olmak.

  • Bilgiyi, kültürü hayatın merkezine taşımak.

  • Öncelikle bulunduğu bölge olmak üzere, toplumun kültürel ve sosyo-ekonomik kalkınmasına destek sağlamak.

  • Eğitime destek olmak

  • Yerel ve ulusal kültüre katkıda bulunmak

  • Yayın koleksiyonumuzu sürekli yenilemek ve güncek tutmak

  • Hizmette ve meslek anlayışında en üst standartlara ulaşmak.

  • Gereksinim duyulan bilgi için başvuru merkezi olmak.

okuyucu (2).JPG