T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Adana Aladağ İlçe Halk Kütüphanesi

Kitaplar


Kitaplar;
Herhangi bir konuda yazılmış, işledikleri konuyu çok yönlü ele alarak bilgi aktaran temel bilgi kaynaklarıdır.
Kütüphanemizde çeşitli konularda 8474adet kitap bulunmaktadır.
Bu kitaplar çocuk bölümü ve yetişkin bölümü kitapları olmak üzere iki sınıfa ayrılmıştır.ÇOCUK BÖLÜMÜ

YETİŞKİN BÖLÜMÜ