T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Adana Aladağ İlçe Halk Kütüphanesi

Süreli Yayınlar

 

Süreli Yayınlar; belirli aralıklarla seri yayımlanan kaynaklara süreli yayın adı verilir. En çok bilinen süreli yayın türleri şunlardır:

Gazeteler
Dergiler
Magazinler

Kütüphanemiz,   beş (5)  tanesi Çocuk Dergisi olmak üzere toplam 28 adet dergiye üyedir.

Dergiler, tarafımıza Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından gönderilmektedir.

Süreli Yayın Koleksiyonundan sadece kütüphane içinde yararlanılabilir.

Bağlı bulunduğumuz Kültür ve Turizm Bakanlığınca her yıl değişik adetlerde süreli yayınlara aboneliğimiz yapılmaktadır. Bu yayınlar kütüphanemizin süreli yayınlar rafında sergilenmekte ve okuyucularımızın hizmetine sunulmaktadır.

2019' da bakanliğimizca kütüphanemi̇z adina abone olunan  süreli̇ yayinlar li̇stesi̇ için  tıklayınız.