T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Adana Aladağ İlçe Halk Kütüphanesi

Danışma Kaynakları

 

Danışma Kaynakları; herhangi bir konu hakkında kısa sürede bilgi edinmek için başvurduğumuz kaynaklarıdır. Bunlar;

Ansiklopediler,
Sözlükler,

Yıllıklar/Almanaklar
,
Atlaslar,
El Kitapları,
İstatistiksel Kaynaklar
,
Kronolojiler ,
Biyografiler...

Danışma kaynakları, kütüphanelerde kullanıcı hizmetine sunulurlar ve ödünç verilmezler.
Kütüphanemizde;
44 Cilt İSLAM Ansiklopedisi ve 2 Ek Kitabı,
21 Cilt TÜRKLER Ansiklopedisi,
22 Cilt AnaBritannica Ansiklopedisi Bulunmaktadır.

26 Adet Farklı Sözlük ve 5 Adet Atlas Bulunmaktadır.
 


ansiklopedi.JPG

danışma kaynakları.jpg