T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Adana Aladağ İlçe Halk Kütüphanesi

Kütüphanemiz MisyonuHalk kütüphaneleri;
Din, dil, ırk, cins, yaş , milliyet, eğitim, kültür, sosyo-ekonomik düzey ve politik görüş farkı gözetmeden; her türlü kütüphane materyalini, çeşitli kültür ürünlerini ve bilgiyi vatandaşların hizmetine ücretsiz sunan birimlerdir.