T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Adana Aladağ İlçe Halk Kütüphanesi

Görevimiz


Kütüphanemiz Görevleri;

* Değişik yollarla sağlanan bilgi kaynaklarının, yönetmelikler esasında teknik işlemlerini yaparak, çevre halkının okuma ve bilgi edinme ihtiyaçlarını karşılamak üzere okuyucuların hizmetine sunmak,

* Kütüphane hizmetlerini yaygınlaştırmak,

* Ödünç kitap verme sistemini oluşturarak okuyucuların bu hizmetten ücretsiz faydalanmalarını sağlamak,

* Kütüphanemiz okuyucu ve kitap istatistiklerini takip etmek.

* Kütüphanelerde “Eğitici ve Kültürel Faaliyetler Yönetmeliği” ne göre çeşitli kültürel faaliyetler düzenlemek ve programını hazırlamak,

* Çevresinde ve bölgesinde bulunan eğitim-öğretim, sanat ve kültür kuruluşları ile işbirliği yapmak ve kütüphane hizmetlerini yaygınlaştırmak,

* Kullanıcılara yaşam boyu öğrenme imkânları sunmak ve bu beceriyi kazandırmaktır.